جمعي از مردم شهر عقدا از حضور نماينده مردم اردكان در مجلس در شهرشان تشكر كردند

جمعي از مردم شهر عقدا از حضور نماينده مردم اردكان در مجلس در شهرشان تشكر كردند


جمعي از مردم شهر عقدا از حضور،  نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي در شهرشان و همچنین تلاش ها و پیگیری های ایشان در جهت آبادانی عقدا تقدير وتشكر كردند .
آنها اظهار اميدواري كردند كه اين مسوول پرتوان در پرتو يزدان و در تمامي مراحل زندگي موفق و مويد باشد .
همچنین مردم غيور از حضور " محمدرضا تابش"  در شهر عقدا استقبال و اظهار خشنودي كردند .