دیدار اختصاصی وصمیمی استاندار محترم یزد با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر عقدا

دیدار اختصاصی وصمیمی استاندار محترم یزد با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر عقدا

عصر امروز ، نشست مشترک آقای دکتر طالبی استاندار محترم یزد، آقای شاکری سرپرست محترم دفتر امور شهری و شورا های استانداری، شهردار و اعضاء شورا اسلامی شهر عقدا در محل دفتر استاندار برگزار که طی آن، آقای مهندس مصطفوی شهردار و سایر اعضاء شورا اسلامی شهر عقدا، ضمن دعوت از استاندار محترم یزد جهت تشریف فرمایی به شهر عقدا و بیان ظرفیت های موجود شهر در بخش های مختلف، برخی مسائل و مشکلات موجود  شهر را مطرح و خواستارمساعدت و دستور پیگیری شدند. در ادامه آقای شاکری سرپرست محترم دفتر امور شهری و شورا های استانداری نیز، ضمن تائید مسائل مطرح شده ، برخی توضیحات کارشناسی در موارد مرتبط و مورد نیاز ارائه نمود . در پایان آقای دکتر طالبی استاندار محترم یزد جهت رفع مشکلات موجود، قول مساعدت و دستورات لازم صادر فرمود.