رئيس شوراي شهر گفت :‌ 20 هكتار زمين شهر عقدا براي ساخت و سازمنازل مسكوني در نظر گرفته شد

رئيس شوراي شهر گفت :‌ 20 هكتار زمين شهر عقدا براي ساخت و سازمنازل مسكوني در نظر گرفته شد

 محمد افخمي درحاشيه نشستي كه با مدير كل بنياد مسكن استان يزد و فرماندار اردكان داشت اين گونه تصريح كرد: در اين نشست در مورد شهر عقدا ، نيز تصميم براين گرفته شد تا مقدار20 هكتارزمين در ضلع شرقي عقدا جهت ساخت و ساز منازل مسكوني اختصاص يافته و از طريق اداره منابع طبيعي در اختيار بنياد مسكن قرار گرفته و از طريق شوراي اسلامي به متقاضيان و ادارات درخواست كننده تحويل گردد .

وي درادامه افزود: قرار بر اين گرفت كه در مورد روستاي هفتادر مقدار زمين از طرف منابع طبيعي به بنياد مسكن جهت ساخت و ساز منازل مسكوني اختصاص يافته تا بتوان زمين هاي اطراف ورزشگاه را جهت امورات فرهنگي و ورزشي گسترش داد .

رئيس شوراي شهر عقدا اظهار كرد: ضمنا در مورد احداث دورگردهاي طرح ورودي عقدا مكاتبه لازم از طرف شهرداري و بخشداري عقدا با فرماندار محترم صورت پذيرفته تا ان شالله مشكل تامين هزينه آن حل گردد.