وظایف شهرداری

شرح وظايف شهرداري

شرح وظايف شهرداري:
اجراي تصميمات و مصوبات شوراي اسلامي شهر به عهده شهردار
اجراي دقيق برنامه ها و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به برنامه
ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي منطقه تدوين خط مشي و
سياست گذاري هاي مهم شهر
واحد فني :
اقدام به صدور شناسنامه ساختماني و پايان كار و گواهي عدم خلافي براي متقاضيان
پيشنهاد اصلاح ضوابط و طرح هاي اجرايي و تغيير كاربری ها
كارشناسي اراضي و املاك مورد عام شهرداري  اعم از خريد و فروش و استيجاري
انجام امور آزادسازي و اجراي طرح هاي مصوب شهرداري

وظایف واحد دبیرخانه

ثبت نامه های وارده

ثبت نامه های صادره

ارجاع نامه های وارده به واحدها تابعه

ثبت و صدور نامه های روزانه شهروندان

ثبت و صدور نامه های داخلی و اداری پرسنل

 

شرح وظایف حراست

 

شرح وظایف :

     بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه .

     اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت مقامات ذیصلاح .

     تهیه و ارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به مقامات ذیربط .

     برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول .

     حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

     مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم .

     کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارشات مورد لزوم .

     تهیه و تنظیم برنامه نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانهای مستحدثات متعلق به شهرداری .

     حفظ و حراست  از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب .

     انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح .

     اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام .

     نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم .

انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.

 

 

وظایف واحد حسابداری:

1. تنظیم قراردادها با پیمانکاران(مناقصات و مزاید ها) جهت فعالیت های عمرانی٬ خرید وسایل لوازم

2. تهیه و تنظیم بودجه مورد نیاز جهت هزینه های جاری و عمرانی و خدماتی

3. تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و مالی و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل

7. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه متمم و تفریق بودجه هر سال

8. ثبت اسناد مالی و حسابداری از قبیل پرداخت به پیمانکاران-املاک مورد مسیر استرداد وجوه درآمدی – حقوق و دستمزد-اسناد کارپردازی صدور یک

12. صدور چک و . نظارت بر امور کارپرداز