شروع به کار مجدد ساخت درمانگاه عقدا

شروع به کار مجدد ساخت درمانگاه عقدا

شروع به کار مجدد ساخت درمانگاه عقدا

شروع به کار مجدد ساخت درمانگاه عقدا

درمانگاه عقدا با وقفه ی طولانی مدتی مجددا شروع به کار کرد

به گزارش شهرداری عقدا,چهار سال قبل خیر عقدایی پایه گذار شروع ساخت درمانگاه مالک اشتر شد پس از گذشت یک سال از شروع این طرح عمرانی با مشکلات مالی روبرو شد و این پروژه با وقفه طولانی مدتی به حالت توقف درآمد که با پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی شهر مبلغ 590میلیون تومان از اعتبارات دولتی کمک گرفته و 160میلیون هم کمک های مردمی این درمانگاه را به پایان برسانند گفته های مسئولین حاکی از آن است که ساخت این درمانگاه تا پایان سال95به پایان برسد