طرح ممیزی شهر عقدا به اتمام رسید

طرح ممیزی شهر عقدا به اتمام رسید

با یاری خداوند متعال و با همکاری صمیمانه مردم متدین، کارشناسان محترم شهرداری و شهردار  شهر عقدا انجام عملیات ممیزی املاک شهر و ساماندهی بایگانی شهرداری عقدا به طور همزمان برای اولین بار به پایان رسید.

شرکت دورکاوی افق با تیم همکار دارای تخصص های کافی در حوزه نقشه برداری، ممیزی املاک و معابر، سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی و برنامه ریزی محیطی در انجام پروژه علاوه بر به کارگیری روش های سنتی از فناوری سنجش ازدور وGIS  روش های تلفیقی جهت ارائه یک کار قابل اطمینان به کار گرفت و مفتخر است که این طرح را زودتر از زمان مقرر و با موفقیت به پایان رسانیده است.

در انجام عملیات ممیزی کلیه املاک و اراضی شهر عقدا مورد ممیزی قرار گرفته و در راستای تحقق اهداف کلی ممیزی نقشه های شهر بروز گردید. همچنین بانک اطلاعاتی GIS مبنا برای کلیه املاک و مستغلات شهر تشکیل شده است. همچنین در طی روند انجام عملیات ساماندهی بایگانی برای کلیه املاک پرونده مجزا تشکیل شده و اطلاعات کلی پرونده ها اسکن ، استخراج و ثبت گردید و به ازاي هر ملک یک پرونده واحد در شهرداري ایجاد شد. با توجه به اینکه شهر عقدا از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار است لذا در این طرح ابنیه تاریخی مورد توجه ویژه قرارگرفته و فرم مستقلی برای هر بنای تاریخی ثبت شده و یا دارای قابلیت ثبت تکمیل شد ودر نهایت بانک اطلاعات توصیفی املاک به داده های مکانی مورد نظر لینک گردید. در حال حاضر کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی املاک و مستغلات شهر عقدا تولید شده و شهرداری می تواند از اطلاعات موجود بهره برداری نماید.