عملیات نصب چراغ های بوستان خواجه نصیر و علقمه

عملیات نصب چراغ های بوستان خواجه نصیر و علقمه

عملیات نصب چراغ های بوستان خواجه نصیر و علقمه

عملیات نصب چراغ های بوستان خواجه نصیر و علقمه

به گزارش شهرداری عقدا،بوستانهای خواجه نصیر و علقمه دو بوستان محله ای که علاوه بر فضای سبز در نقش روشنایی شهر تاثیرگزاری در ساکنین  شهروندان داشته است .ازجمله مهمترین عوامل در زیبایی بصری ،روشنایی و نور پردازی در شب می باشد