ملا زين العابدين

از معروفترين علماي بزرگ عقدا تا آنجا كه به ياد اهالي مانده است واز گذشتگان خود شنيده اند ، اخوند ملازين العابدين عقدايي مي باشد كه در نجف تحصيل و اواخر عمر ساكن يزد گرديده بود .

,ي در مدرسه محسنيه به تدريس سطوح و دروس خارج فقه و اصول اشتغال داشت وشاگردان بسياري چون آيات عظام سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي و سيد حسن فاني را تربيت و به درخواست محمدحسن خان يزدي كتاب الادعيه المتفرقه را ، سال 1327 را در چهل صفحه تاليف كرد.
به گفته آقا بزرگ تهراني اين رساله از موقوفات مدرسه سپهسالار تهران است . چنانچه مي گفتند ایشان آن قدر مقرب درگاه الهی قرار گرفته بود كه كفش جلوي پايش جفت مي شده است و بسياري در اين مورد شهادت داده اند .