نصب فک های تبلیغاتی در سطح شهر

نصب فک های تبلیغاتی در سطح شهر

نصب فک های تبلیغاتی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،به همت شهرداری و شورای اسلامی عقدا 5 عدد فک های تبلیغاتی جهت نصب بنر در سطح شهر نصب گردید