برگزاری جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد

برگزاری جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد


برگزاری جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد

جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد با حضور معاون وزیر کشور جناب اقای دکتر جمالی نژاد و شهردار منتخب شهر جهانی یزد و دیگر شهرداران استان برگزار گردید و پیرامون مباحث مختلف شهری بحث و تبادل نظر گردید.