حضور سید محمد مصطفوی شهردار عقدا در مراسم گلریزان

حضور سید محمد مصطفوی شهردار عقدا در مراسم گلریزان


حضور سید محمد مصطفوی شهردار عقدا در مراسم گلریزان

مراسم جشن گلریزان در شهر اردکان برگزار گردید. در این مراسم که با حضور هنرمندان کشوری و مسئولان شهرستان برگزار گردید 20 میلیون ریال توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا جهت کمک به آزادی زندانیان در مراسم گلریزان اهدا شد.